IEAB - en kort historik

Industrientreprenad AB startades 1983 i Smålandsstenar. Vårt fokus låg från början på utvändiga plåtarbeten och taktäckning. Genom åren har vi breddat vårt arbetsområde både geografiskt och i våra uppdrag.

Vi växer med omsorg

Idag är vi ett tjugotal anställda och har kontor i både Smålandsstenar och Varberg. Vi arbetar förutom med plåtarbeten även med energioptimering och ventilation för industrier, offentliga lokaler och privata företag.

Under senare år har vi alltmer börjat arbeta med installation av solceller och solpaneler. Det är en del av vår strategi för energioptimering och är en växande del av vår verksamhet.

Vi arbetar främst i västra Småland och norra Halland.